ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣΕΡΓΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ τομέα μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εκτός από την μελέτη-κατασκευή περιλαμβάνει και την πλήρη τεχνική υποστήριξη-συντήρηση (After Sales Service).

Στις παρακάτω κατασκευαστικές δραστηριότητες της εταιρείας χρησιμοποιούνται πάντοτε υλικά υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών οίκων με αναγνώριση CE.
 • Δίκτυα ύδρευσης
 • Δίκτυα αποχέτευσης
 • Δίκτυα συλλογής όμβριων υδάτων
 • Δίκτυα πυρόσβεσης
 • Δίκτυα ατμού
 • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα
 • Δίκτυα μεταφοράς τροφίμων
 • Δίκτυα καυσίμων αερίων (φυσικού αερίου-υγραερίου)
 • Δίκτυα θέρμανσης (ενδοδαπέδια-θερμαντικών σωμάτων-fan coil, κτλ)
 • Εγκαταστάσεις ηλιοθερμίας
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας)
 • Κατασκευή κεντρικών λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, αεροστασίων κτλ.


ΣΧΕΤΙΚΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣΕΡΓΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ